Experiment

Experimenten riktar in sig på olika aspekter i det som grovt taget kan karakteriseras som Kritiklabbets uppdrag, så som det formuleras i labbets styrdokument: ”KRITIKLABBET syftar till att leka, tänka och pröva sig fram till hur litteratur-, konst-, teater- och annan estetiskt grundad kritik skall kunna bedrivas på ekonomiskt hållbara villkor i den nya offentligheten…. till att i frihet, öppenhet och fördomslöshet pröva nya former och forum för kritiken, utan att göra avkall på dess konstfullhet och kunskapsanspråk.” Vissa experiment kommer att kräva långvariga förberedelser, andra kommer att leverera kritik relativt snabbt, men vara kortlivade.

 

Auxiliaries Ruth Wade and Lucille Mayo (U.S. National Archive)

 

Exempel på experiment:

 

Stockholms graffitiguide. Kritiklabbet samarbetar med JMK för att skapa en geotaggade guide-app som beskriver, kontextualiserar några av Stockholms mest anmärkningsvärda graffitiväggar. Se mer här.

 

Åskådarskolan är ett format för ett fördjupat publiksamtal mellan teaterpubliken och teaterns olika aktörer. Idén kommer från Sydamerika där den fått en stor spridning. Målet är att både dra lärdom av publikens redan existerande kritiska reflektioner, samt att skapa en plats för lärande om teaterns hantverk. Samtalen leds av en kritiker som i rummet medierar mellan publik och utövare och verkar för att i diskussionen röra sig från ”smak” till analysen av konstnärliga val. Under våren 2017 genomfördes den första Åskådarskolan på Folkteatern i Gävleborg. Läs mer här.

 

Koreografikritikverkstad. Kritiklabbet samarbetar med Moderna dansteatern och Dansens hus för att föra in nya röster i danskritiken och reflektera över framtidens koreografikritik. Verkstaden tog under hösten 2016 sig an två föreställningar på Dansens hus och en föreställning och en festival på MDT. Åtta medverkande handleddes av Danjel Andersson (MDT) och Axel Andersson (Kritiklabbet). Under våren 2017 skedde omgång nummer två (på engelska), även den samarrangerad med MDT (och i samarbete med Operan och Turteatern. Koreografikritikverkstadens hemsida finns här.

 

Svenskt kritiskt arkiv (SKA). Ett förslag att med små medel bygga upp ett tillgängligt arkiv över kritiska texter som skapar en överblick av den kritiska receptionen av verk, konstnärskap och institutioner. Den grundläggande idén är att skribenter, redaktörer på tidningar, tidskrifter och hemsidor, och tredje parter ska lägga upp tidigare publicerade kritiska texter som de äger upphovsrätten till i ett arkiv av wiki‐modell när deras omedelbara aktualitet är över. Vill du veta mer, maila till axel@kritiklabbet.se

 

Masskritik. Ett kollaborativt kritikuttryck i kortbloggformat. Masskritikens första nedslag var på bokmässan i Göteborg hösten 2016. Se resultatet här samt Daniela Flomans utvärdering.

 

Poesikritisk plattform (Örnen och kråkan). Ambitionen är att publicera och finansiera

  1. en fullödig recension av en aktuell poesibok (diktsamlingen eller bok om poesi) per vecka.
  2. en Poesipod om ca. 50 minuter per månad
  3. ett filmklipp där en bokhandlare eller bibliotekarie rekommenderar en aktuell poesibok.

Hemsidan finns här. Om du vill veta mer maila magnuswo.fsl@gmail.com.

 

Vi jobbar vidare på denna sida, mer kommer snart!