Experiment

Experimenten riktar in sig på olika aspekter i det som grovt taget kan karakteriseras som Kritiklabbets uppdrag, så som det formuleras i labbets styrdokument: ”KRITIKLABBET syftar till att leka, tänka och pröva sig fram till hur litteratur-, konst-, teater- och annan estetiskt grundad kritik skall kunna bedrivas på ekonomiskt hållbara villkor i den nya offentligheten…. till att i frihet, öppenhet och fördomslöshet pröva nya former och forum för kritiken, utan att göra avkall på dess konstfullhet och kunskapsanspråk.” Vissa experiment kommer att kräva långvariga förberedelser, andra kommer att leverera kritik relativt snabbt, men vara kortlivade.

 

Auxiliaries Ruth Wade and Lucille Mayo (U.S. National Archive)

 

Pågående experiment:

 

Örnen och kråkan är en poesikritisk plattform. Varje vecka recenseras en aktuell poesibok (diktsamling eller bok om poesi) och varje månad publiceras en poesipod. Hemsidan rymmer också filmklipp där bokhandlare eller bibliotekarier tipsar om aktuella poesiböcker. Hemsidan hittar du här. För mer information, maila Örnen och kråkans ansvarige utgivare Magnus William-Olsson magnuswo.fsl@gmail.com.

 

Åskådarskolan är ett fördjupat kritiskt samtal mellan teaterpubliken och teaterns olika aktörer, med syftet att dra lärdom av publikens kritiska reflektioner samtidigt som en plats skapas för lärande om teaterns hantverk. Samtalen leds av en kritiker som verkar för att diskussionen rör sig från ”smak” till en analys av konstnärliga val. Hösten 2017 ägde Åskådarskolan rum på Folkteatern i Gävleborg och på Kulturhuset stadsteatern. Under våren 2018 fortsätter Åskådarskolan på dessa ställen och i Umeå i samarbete med Umeå teaterförening. Läs mer här.

 

Koreografikritikverkstad är Kritiklabbets och Moderna dansteaterns (MDT) initiativ för att föra in nya röster i danskritiken samt för att reflektera över framtidens koreografikritik. Verkstaden har tidigare samarbetat med Operan och Turteatern och samarbetar nu, under sin tredje upplaga, med Dansens hus och Weld. Koreografikritikverkstadens hemsida finns här.

 

Masskritik utforskar ett kollaborativt kritikuttryck genom att samla in och publicera publikens egna kritiska material (efter att det granskats redaktionellt). Masskritikens första nedslag var på bokmässan i Göteborg hösten 2016. Se resultatet här och läs Daniela Flomans utvärdering. Masskritiken är tillbaka våren 2018 i samarbete med Supermarket Art Fair i Stockholm (12-15 april).

 

Kommande experiment:

 

Svenskt kritiskt arkiv (SKA) är ett förslag för att med små medel bygga upp ett tillgängligt arkiv över kritiska texter som tillsammans skapar en överblick av den kritiska receptionen av verk, konstnärskap och institutioner förr och nu. Den grundläggande idén är att skribenter, redaktörer på tidningar, tidskrifter och hemsidor, samt tredje parter ska lägga upp tidigare publicerade kritiska texter som de äger upphovsrätten till i ett arkiv av wiki‐modell. På så vis fortsätter de att vara tillgängliga även när deras omedelbara aktualitet är över. Vill du veta mer, maila axel@kritiklabbet.se

 

Avslutade experiment:

 

Stockholms graffitiguide var ett samarbete mellan Kritiklabbet och JMK för att skapa en geotaggande guide-app som beskriver och kontextualiserar några av Stockholms mest anmärkningsvärda graffitiväggar. Läs mer här.

 

Vi jobbar vidare på denna sida, mer kommer snart!