Praktisera på Kritiklabbet

N.B. KRITIKLABBET TAR FÖR NÄRVARANDE INTE EMOT PRAKTIKANTER

Den som söker praktik på labbet ska i första hand ha ett intresse för kritiken som konst- och kunskapsform. Vi tar emot studenter som läser konst-, litteratur-, film-, arkitektur- eller musikvetenskap, men också studenter från ekonomiska och tekniska utbildningar – och är öppna även för andra samarbeten. På labbet betraktar vi kritiken som ett verktyg som kan riktas mot de flesta företeelser i samtiden.

 

Praktiken på Kritiklabbet består av en del som handlar om att utforska dagskritikens konkreta hantverk och en del i vilken du arbetar inom något av Kritiklabbets större experiment. På labbet bygger vi upp redaktionella grupper, som med utgångspunkt i medlemmarnas olika kompetens och erfarenhet laborerar med kritikens innehåll, dess form och dess ekonomiska förutsättningar. Du förväntas bidra efter förmåga med organisatoriskt arbete och omvärldsanalys. Kritiklabbets redaktörer bidrar med handledning och kontakter till personer med relevanta erfarenheter.

 

Den som gör praktik på labbet får också möjlighet utveckla sitt eget kritiska uttryck, i dialog med de fasta redaktörerna. Det betyder att du som praktikant ägnar tid åt att läsa, titta, lyssna på ett verk eller ett fenomen, åt att bedöma, känna och tänka efter och hitta de relevanta sammanhangen för det du tagit del av – och slutligen i text, ljud, bild, rörelse, eller en kombination av dessa eller på annat vis formulerar en recension. De individuella kritiska experimenten kan utgå från en av dina egna ideér men genomförs i dialog med labbets redaktörer.

 

Kritiklabbet är organiserat som en redaktion och en verkstad. Det betyder att du kommer att arbeta med uppdrag, som du skall lösa och leverera innan fastställd deadline. Det är bra om du kan vara närvarande på redaktionen, men det är också möjligt att göra stora delar av praktiken på distans. Dina chefer är labbets två fasta redaktörer som tar del av ditt arbete och bestämmer hur det ska användas i verksamheten. Tempot är högt, liksom graden av självständighet i arbetet.

 

Vi eftersträvar en öppen, inkluderande, lekfull och vänlig social miljö. Du får gärna försöka tänka okonventionellt i termer av medium, form och utförande. Alla kritiska experiment kommer inte att leda till en publicering, och att misslyckas är ingen stor sak. Framgångsrika experiment uppstår alltid i spåren efter de minde lyckade. Nyfikenhet är en viktigare egenskap än färdighet, att kunna ta och ge kritik utan låsningar är en förutsättning för arbetet. Generositet är en utgångspunkt. Alla som går in i arbetet på Kritiklabbet bör göra det medvetna om att de förväntas ge mer till sammanhanget än de får ut av det.

 

Den tekniska utgångspunkten på labbet är minimal. Du förväntas ha med dig dina egna arbetsredskap; mobiltelefon och dator.

 

 

ANSÖK OM PRAKTIKPLATS

 

Ansökan ska omfatta:

 

1.Beskrivning av dig själv och varför du söker (max 5000 tecken inklusive kontaktuppgifter och uppgifter om vilken tidsperiod du ansöker om)

 

2. En text om ett aktuellt konstverk (vilken som helst konstart) i form av en datafil om max 5000 tecken eller 5 minuter ljud, bild, film, eller en utforskning (i vilket format som helst) av ett aktuellt fenomen inom kulturekonomi eller kulturens teknologiska medialisering.

 

Ansökan skall sändas till redaktionen@kritiklabbet.se Ange ”Ansökan” i ämnesraden.

 

Praktikanten ansvarar själv för den inledande kontakten med sitt universitet och de där ansvariga.

 

Antagning sker löpande. Vi försöker återkomma så snart som möjligt med besked.