Om Kritiklabbet

 

 

Vi var Kritiklabbet (2016-2018), ett experiment för att undersöka dagskritikens konstnärliga, ekonomiska och tekniska former i en föränderlig offentlighet. Initiativet kom från Magnus William-Olsson och Fria seminariet i litterär kritik. Labbet drevs med finansiering (och redaktionellt oberoende) av Bonnier Books i samarbete med KTH, Handelshögskolan och Södertörns högskola mfl. Labbet samarbetade med kritiker, forskare samt andra intressenter för att experimentera med det kritiska verket och dess framtid. Målsättningen var att begrunda dagskritiken som konst- och kunskapsform i relation till ekonomiska och tekniska villkor och möjligheter. Vi arbetade för dagskritikens roll i morgondagens samhälle och dess potential för att påverka det samma.

 

Kritiklabbets redaktör och ansvarige utgivare var Axel Andersson, dess producent Hanna Svensson. Läs mer om dem här.

 

Läs vad som var vårt styrdokument här. Och ta även del av den text vi la upp när Kritiklabbet avslutades.