Färöisk litteraturkritik

november 25, 2021
Illustrerar artikel

Inbjuden av Nordens hus höll jag i mitten av november en workshop i litteraturkritik på Färöarna. Workshopen syftade till att pröva en modell för kollaborativt redigerad litteraturkritik, som kan användas och självorganiseras i lokala kritiska offentligheter.

 

Till workshopen hade jag, tillsammans med Nordens hus, valt två aktuella färöiska böcker. Hvør drap Bambi av Monika Fagerholm i översättning av Jákup í Skemmuni, samt Lív Maria Róadóttir Jægers diktsamling Eg skrivi á vátt pappír.

 

Eftersom jag själv inte talar färöiska valde vi böcker som också föreligger på språk jag bättre behärskar (Jægers diksamling har översatts och utgivits på danska). Men en redaktion av detta slag kan förstås tillsammans välja de böcker den anser bör recenseras. Urval och diskussioner om vilka verk som ska recenseras är ju en av kritikredaktionens viktigaste sysslor.

 

Deltagarna hade alla läst båda böckerna och workshopens första dag gick ut på att diskutera dem, tipsa varandra om läsningar, referenser, kontexter, m.m. Vi diskuterade också olika idéer och tankar om litteraturkritikens konst och möjliga former. Slutligen kom vi överens om formerna för det arbete som låg framför oss. Deltagarna drog så hem för att över natten skriva var sin recension om en av böckerna.

 

Nästa dag samlades vi åter. Deltagarna läste varandras recensioner och envar sammanfattade en av de andras texter för mig på ”skandinaviska” så att jag lättare kunde förstå texterna. Det visade sig vara en användbar metod, inte minst när det sedan gällde att tänka över ingresser.

 

Vi diskuterade recensionerna tillsammans och cirkulerade texterna så att de medverkade fick redaktörsansvar för varsin text. Viktigt i detta moment är att inga par byter texter med varandra, utan att varje kritiker får en oberoende redaktör. Redaktörerna ombads vidare att sätta rubrik och skriva ingress till de färdiga texterna.

 

Vi diskuterade redigerandets konst och hur man bäst uppnår syftet att recensionen blir så bra som den har möjlighet att bli. Vi slog fast att skribenten måste ha sista ordet om texten. Var sedan publiceringsbeslutet ska ligga är en organisationsfråga. En möjlighet är att publiceringsbeslut tas kollektivt av redaktionen. Annars kan man förstås, som här på Kritiklabbet.se, låta en beslutande redaktör och ytterst en ansvarig utgivare stå för beslutet.

 

Ny deadline sattes några dagar framåt i tiden för att skribenterna i dialog med sin redaktör skulle kunna färdigställa recensionerna.

 

Här nedan publiceras de.

 

Huruvida detta initiativ kommer att leva vidare på Färöarna, som ju har en stor litterär tradition men lider brist på kritisk reception, återstår  att se. Nu vet i alla fall de som deltog i workshopen hur det kan göras. I den händelse någon, i Sverige eller annanstans, vill ha hjälp med att arrangera liknande workshops går det bra att maila redaktionen@kritiklabbet.se

 

Magnus William-Olsson

 

 

DE FÄRÖISKA RECENSIONERNA

 

Tóra við Keldu om Hvør drap Bambi  (för delning)

Ladda ned och skriv ut som pdf:

Tóra við Keldu. Ummæli av Hvør drap Bambi

 

 

Lív Mikkelsen om Hvør drap Bambi  (för delning)

Ladda ned och skriv ut som pdf:

Liv Mikkelsen. Ummæli av Hvør drap Bambi

 

 

Marna Jacobsen om Eg skrivi á vátt pappír (för delning)

Ladda ned och skriv ut som pdf:

Marna Jacobsen. Ummæli av Eg skrivi á vátt pappír

 

Postad under: Verksamhetsflöde

Kommentarer inaktiverade.