Experiment

I Kritiklabbets ursprungliga styrdokument styrdokument stod det: ”KRITIKLABBET syftar till att leka, tänka och pröva sig fram till hur litteratur-, konst-, teater- och annan estetiskt grundad kritik skall kunna bedrivas på ekonomiskt hållbara villkor i den nya offentligheten…. till att i frihet, öppenhet och fördomslöshet pröva nya former och forum för kritiken, utan att göra avkall på dess konstfullhet och kunskapsanspråk.” Vi fortsätter i denna anda!

 

Auxiliaries Ruth Wade and Lucille Mayo (U.S. National Archive)

 

Kritiklabbet arbetar för närvarande med två nordiska nätverk:

  • Distributionsnätverket ”Nå ut, nå fram, nå in” i samarbete med norska Tekstallmenningen och finlandssvenska Kritikbyrån
  • Nätverket ”Kulturbyråkratiskt avantgarde för den kritiska offentligheten” (KaK0) för nordiska kulturpolitiker, kulturtjänstemän och kritiker. Är du intresserad av att ta del av KaKo:s nyhetsbrev? Skriv upp dig här: http://eepurl.com/ho-2WP

I november 2021 påbörjar Kritiklabbet sitt projekt ”Den lyssnande kritiken” om den framtida ljudbokskritiken. Redaktör för projektet är Erik Lindman Mata. Mer information kommer.

 

För frågor om våra experiment, kontakta oss på redaktionen@kritiklabbet.se

 

Genomförda experiment:

 

Färöisk litteraturkritik, ett workshop-experiment som genomfördes november 2021. Läs mer om det (och läs texterna som kom ut av workshoppen), här.

 

Örnen och kråkan är en poesikritisk plattform. Varje vecka recenseras en aktuell poesibok (diktsamling eller bok om poesi) och varje månad publiceras en poesipod. Hemsidan rymmer också filmklipp där bokhandlare eller bibliotekarier tipsar om aktuella poesiböcker. Hemsidan hittar du här. För mer information, maila Örnen och kråkans ansvarige utgivare Magnus William-Olsson magnuswo.fsl@gmail.com. Se Kritiklabbets utvärderingsfilm om Örnen & kråkan här.

 

Åskådarskolan är ett fördjupat kritiskt samtal mellan teaterpubliken och teaterns olika aktörer, med syftet att dra lärdom av publikens kritiska reflektioner samtidigt som en plats skapas för lärande om teaterns hantverk. Samtalen leds av en kritiker som verkar för att diskussionen rör sig från ”smak” till en analys av konstnärliga val. Hösten 2017 ägde Åskådarskolan rum på Folkteatern i Gävleborg och på Kulturhuset stadsteatern. Under våren 2018 fortsatte Åskådarskolan på dessa ställen och i Umeå i samarbete med Umeå teaterförening. Läs mer här. Lyssna även på vår utvärdering här.

 

Koreografikritikverkstad (KKV) är Kritiklabbets och Moderna dansteaterns (MDT) initiativ för att föra in nya röster i danskritiken samt för att reflektera över framtidens koreografikritik. KKV har i Stockholm genomförts i samarbete med Operan, Turteatern, Dansens hus och Weld. Verkstäder har också hållits i Trondheim, Köpenhamn och Oslo. Koreografikritikverkstadens hemsida finns här. Se vår utvärderingsfilm om KKV (på engelska) här.

 

Masskritik utforskar ett kollaborativt kritikuttryck genom att samla in och publicera publikens egna kritiska material (efter att det granskats redaktionellt). Masskritikens första nedslag var på bokmässan i Göteborg hösten 2016. Se resultatet här och läs Daniela Flomans utvärdering. Masskritiken kom tillbaka våren 2018 i samarbete med Supermarket Art Fair i Stockholm (12-15 april). Under mässan så flyttade Kritiklabbets redaktion för att producera och distribuera, på plats, tidningen The Last Mass Mail med medborgarkritik från mässans besökare. Läs mer om experimentet och kika på tidningen i PDF-formar här. Vi har även spelat in en utvärderingsfilm om experimentet, se den här.

 

Kurdisk kritikverkstad utformades med Koreografikritikverkstad som modell. I verkstaden lästes litteratur på kurdiska och kritiska reflektioner skrev på svenska. Målet var att undersöka hur det gick att bygga broar mellan olika litterära offentligheter som existerar i Sverige. Se på verkstadens hemsida här, samt vår utvärderingsfilm här.

 

Stockholms graffitiguide var ett samarbete mellan Kritiklabbet och JMK för att skapa en geotaggande guide-app som beskriver och kontextualiserar några av Stockholms mest anmärkningsvärda graffitiväggar. Läs mer om experimentet här.

 

 

Konceptualiserade experiment:

 

Svenskt kritiskt arkiv (SKA) är ett förslag för att med små medel bygga upp ett tillgängligt arkiv över kritiska texter som tillsammans skapar en överblick av den kritiska receptionen av verk, konstnärskap och institutioner förr och nu. Den grundläggande idén är att skribenter, redaktörer på tidningar, tidskrifter och hemsidor, samt tredje parter ska lägga upp tidigare publicerade kritiska texter som de äger upphovsrätten till i ett arkiv av wiki‐modell. På så vis fortsätter de att vara tillgängliga även när deras omedelbara aktualitet är över. Se vår utvärderingsfilm om SKA här. Mer utförlig information om experimentet finns här som PDF.