Redaktionsråd 2016-2018

Kritiklabbets redaktionsråd bestod under Bonniertiden (2016-2018) av:

 

Leif Dahlberg

Professor vid KTH, doktorerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och Yale University. Leif har skrivit om europeisk modernism, narratologi, tysk romantik, mediehistoria och reklamannonsering. Hans senaste stora arbete om konstruktionen av lagens rum inom juridiken, litteraturen och den politiska filosofin resulterade i monografen Spacing Law and Politics: the Constitution and Representation of the Juridical som publicerades av Routledge 2016.

 

 

Håkan Forsell

Professor i historia vid Stockholms universitet som forskar om stadshistoria. Essäist som har på Arkitektur förlag 2013 publicerat Bebodda platser med samlade texter. Ligger bakom den populär och nydanande podcasten ”Staden” tillsammans med Dan Hallemar.

 

 

Carin Franzén

Professor och föreståndare för Forskarskola språk och kultur i Europa vid Linköpings universitet. I sin litteraturforskning undersöker hon passioner, makt och subjektivitetens historia.

 

 

Agri Ismaïl

Skribent och jurist, återkommande i tidskrifterna Glänta och Ord & Bild.

 

 

Rebecka Kärde

Poet och kritiker som gått författarskolan på Biskops Arnö, tidigare vikarierat som kulturredaktör på Arbetaren, skriver kritik i bland annat Dagens Nyheter och FLM.

 

 

Pamela Schultz Nybacka

Ansvarig för utbildningarna i förlagskunskap vid Stockholms universitet där Pamela disputerade 2011 med Bookonomy: the Consumption Practice and Value of Bookreading. Lektor vid Södertörns högskola där hon forskar om kultur och ekonomi, i synnerhet om kultur öppen för allmänheten som bibliotek och offentlig konst.

 

 

John Swedenmark

Redaktör och översättare som jobbar med facklitteratur, poesi och skönlitteratur från bland annat franska, engelska och isländska. Har givit ut böckerna Kritikmaskinen och andra texter och Baklängesöversättning. Sitter i redaktionen för Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur och är sekreterare i Gunnar Ekelöf-sällskapet. Svenska journalistförbundet utsåg John till årets redaktör 2014, för hans arbete med LO-tidningen Arbetet.  Samma år erhöll han Marin Sorescu-priset från Rumänska kulturinstitutet.

 

 

Magnus William-Olsson

Poet, kritiker och översättare, initiativtagare till Kritiklabbet. Senaste diktsamlingen Eremitkräftans sånger kom ut på Wahlström och Widstrand 2016. Magnus är en av grundarna till fria seminariet i litterär kritik. Aktuell med den poesikritiska plattformen Örnen och Kråkan som lanseras våren 2017.