Om festivalen

 

Föreställ  dig för ett ögonblick ett helt ”okritiskt” samhälle, en tillvaro där ingen värderade och ingen hade synpunkter på andras verk och handlande. Där varje utsaga förblev oemotsagd och inget någonsin sattes i fråga. Ett paradis? Kanske det, men bara om alla medborgare alltid gjorde det rätta, det sköna och det sanna.

 

Ett mer realistiskt alternativ till en sådan platoniskt färgad utopi är ett samhälle som tvärt om odlar kritikens konst, i det estetiska, det etiska, det politiska och det filosofiska. Med våra mänskliga brister har vi behov av att förkovra oss i konsten att få och ge kritik för att utvecklas.

 

På senare år har dock många uppmärksammat tanken att just vår tid tycks benägen att förskingra kritikens konst. Att vi hellre trollar och faktafuskar, att vi inte orkar läsa så noga, inte orkar känna efter eller tänka tillräckligt länge innan vi handlar och dömer.

 

Men det finns, som så ofta, en motrörelse i samtiden. En mobilisering till kritikens försvar. Ett uttryck för det är att Region Halland som första region i Sverige har skrivit in Kritiken i sin kulturplan. Framöver kan kritiker söka medel och stöd hos regionen på samma vis som konstnärer länge haft möjlighet till. Ett stort steg framåt för en stark kritisk offentlighet, som andra regioners tjänstemän och politiker redan ivrigt studerar.

 

Detta är bakgrunden till KRITIKFESTIVAL HALLAND. Under fyra dagar skall kritiken uppmärksammas och odlas i fyra halländska städer och ge de besökande möjlighet att reflektera över vilken roll det kritiska spelar och bör spela i samhället.

 

Festivalen är ett samarbete mellan Kritiklabbet och Region Halland. Ett digert program av framträdanden och workshops finns under fliken PROGRAM på denna sida.

 

 

Kontakt [alla]: redaktionen@kritiklabbet.se

 

Edith Söderström: (chefen för det hela) edith@ornenochkrakan.se

Axel Andersson: axel@kritiklabbet.se

Izabella Borszecka: Izabella@kritiklabbet.se

Magnus William-Olsson: Tel: 0708-269716, magnuswo.fsl@gmail.com 

 

 

Kritikfestivalen arrangeras av Kritiklabbet i samarbete med Region Halland