Om Kritiklabbet

 

 

Kritiklabbet bedriver verksamhet som utvecklar kritikens produktion och distribution i den nya offentligheten. Det började som ett experiment för att undersöka dagskritikens konstnärliga, ekonomiska och tekniska former i en föränderlig offentlighet. Initiativet kom från Magnus William-Olsson och Fria seminariet i litterär kritik. Labbet drevs i en första fas (2016-2018) med finansiering (och redaktionellt oberoende) av Bonnier Books i samarbete med KTH, Handelshögskolan och Södertörns högskola mfl. och fortsatte därefter utanför Bonniers. Labbet samarbetar med kritiker, forskare samt andra intressenter för att experimentera med det kritiska verket och dess framtid. Målsättningen är att begrunda dagskritiken som konst- och kunskapsform i relation till ekonomiska och tekniska villkor och möjligheter. Vi arbetar för dagskritikens roll i morgondagens samhälle och dess potential för att påverka det samma.

 

Läs vad som var vårt styrdokument under Bonniertiden här. Ta även del av den text vi la upp när Kritiklabbet avslutade sin verksamhet på Bonniers och gick in i en ny fas.