Residensprogrammet 2016-2018

N.B. KRITIKLABBET HAR FÖR NÄRVARANDE INGA MÖJLIGHETER ATT TA EMOT RESIDENTER

 

Det oförutsedda och omöjligen kalkylerbara, infallet och drömmen, har förmågan att förlösa det nya. Kritiklabbet vill vara en plats som vårdar kritikerskråets visioner i vid bemärkelse och även på ett alldeles konkret sätt. Vi har arbetsplats, arbetsmiljö och gemenskap för att odla etablerade kritikers projekt som inte passar in i dagens publicistiska verklighet, men som kanske kan forma morgondagens.

 

Så rota igenom byrålådorna för den där idén som alla redaktörer tyckte var för vild – dess tid är nu!

 

 

ANSÖK OM PLATS PÅ KRITIKLABBET

 

Residensprogrammet är till för kritiker som har professionell erfarenhet och vill undersöka hur kritik hållbart kan bedrivas i den nya offentligheten. Kritiklabbet leds av två fasta redaktörer som samarbetar med en rörlig grupp studenter från humanistiska,  tekniska och ekonomiska utbildningar. Runt labbet finns ett nätverk kulturutövare, producenter, akademiker och skribenter.

 

Vår förhoppning är att de som lämnar programmet skall göra det med en konkret idé om hur de ska kunna föra sitt värv som kritiker vidare. Residenstidens längd utformas flexibelt efter de antagnas önskemål.

 

Ansökning till programmet sker löpande. Skicka oss en kort presentation av dig själv och din verksamhet som kritiker, lägg gärna till något exempel på det du tidigare publicerat, samt en beskrivning av det projekt du skulle vilja genomföra på Kritiklabbet. Alla slags projekt är välkomna. Det kan handla om ett verk, en föreställning, en text, en affärsidé, organisationsform eller ett seminarium – om en samtida frågeställning eller om en idé relaterad till kritiken som du vill undersöka under din period hos oss. Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter.

 

Den som blir antagen förväntas lägga upp resultatet av, eller en dokumentation om, sitt projekt på Kritiklabbets kanaler. Redaktörerna på labbet avgör i sista hand alltid vad som publiceras och hur. Med en kort fördröjning kan materialet återpubliceras i andra sammanhang.

 

Kritikerlabbet bidrar med redaktörer, kontext och ett antal spännande samarbetsmöjligheter. Målsättningen är också att den som arbetar på kritiklabbet ska få uppslag till hur kritiken i fortsättningen kan bli ekonomiskt bärkraftig.