Praktisera på Kritiklabbet

 

Kritiklabbet är en verksamhet som utvecklar kritikens produktion och distribution i den nya offentligheten. Vi startades 2016 på initiativ av kritiker för att undersöka hur det var möjligt att hitta nya sätt för att den professionella kritiken att överleva. Kritiklabbet finansierades till en början av Bonniers, men har sedan juni 2018 drivits i egen regi. Vi har hunnit genomföra en mängd experiment för att komma till en djupare förståelse av kritikens tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningar. Vi har också initierat en rad olika samarbeten i Norden och övriga Europa med systerorganisationer samt gett ut böcker och rapporter som berört olika delar av en offentlighet i förvandling. Kritiklabbet drivs nu (tillsammans poesistreamingsiten Podpoesi) av samma bolag som driver poesikritiksiten Örnen & kråkan (en site som började som ett experiment på labbet).

 

Vi som arbetar med Kritiklabbet (Axel Andersson, Magnus William-Olsson och Izabella Borzecka) äger övertygelsen att kritiken borde ha en central roll i ett demokratiskt samhälle. Kritiken är inte bara något som tillhör offentligheten, den hjälper också till och skapa en offentlighet. Kritiken är en arena för den typ av reflexion som vi alla som medborgare måste begagna oss av för att styra oss själva i en demokrati. Kritiken utgör också ett nödvändigt band mellan kulturen och det omkringliggande samhället, en speciellt viktig uppgift i ett samhälle som vårt där kulturen till en så stor grad finansieras av det allmänna, det vill säga av oss alla.

 

Under Kritiklabbets två första år hade vi möjlighet att härbärgera och handleda en lång rad fantastiska praktikanter från universitet och högskolor, samt residenter i början av sina banor som kritiker. Nu är vi redo igen! Tiderna har förändrats, så denna gång kommer vi att erbjuda digitala praktikplatser. Upplägget är enkelt: du som söker får under halva din praktikplats utveckla den egna kritiska förmåga. Denna gång ser vi att du arbetar med ett längre projekt om kritiken i den nya offentligheten med sikte på att vi ska kunna publicera detta på vår hemsida. Du får initierad handledning och ett kollegialt sammanhang i vår redaktion. Under andra halvan av tiden medverkar du i vår verksamhet. Det kan röra sig om nätverkssamarbeten, arrangemang eller arbete med Örnen & kråkan och Podpoesi. Detta kommer att ge dig en ovärderlig inblick i arbetet med att tänka kring, och forma, framtidens offentlighet. Det går bra att göra praktiken heltid eller deltid. Och eftersom det är digitalt går det denna gång bra att sitta vart som helst i landet men vi tar gärna emot ansökningar från Halland eller Västra Götaland då vi har spännande saker på gång där i vår. Om du är intresserad av att göra praktik hos oss skulle vi i ett brev vilja veta varför, samt höra lite mer om dig (löpande antagning). Maila till axel@ornenochkrakan.se