Redaktörer

Kritiklabbets redaktör och ansvarig utgivare är Axel Andersson:

 

Axel Andersson (f. 1978) är historiker, författare och kritiker. Han disputerade 2007 vid Europauniversitetet i Florens och har i sin forskning intresserat sig för kultur- och kunskapshistoria med inriktning på kolonialism, resor och exotism. Som skribent för svenska och utländska tidningar och tidskrifter har han intresserat sig främst för samtida konst och koreografi, men skrivit brett om flera olika ämnen. Axel Andersson är medförfattare och redaktör till en rad böcker och antologier, samt författare till böckerna A Hero for the Atlantic Age (Peter Lang, 2010), Den koloniala simskolan (Glänta, 2016), Atlantvärlden (Glänta, 2018), Absolut farmakon (Ariel, 2019) och Negative Geology (OEI, 2021).

 

Kritiklabbets producent är Izabella Borzecka

 

Tidigare redaktörer på labbet har varit Daniela Floman och Jenny Aschenbrenner. Tidigare producent: Hanna Svensson