LATHUND FÖR KRITIKER

  1. LÄS, TITTA, LYSSNA NOGA

Känn efter, ge akt på dina förnimmelser och intryck, associera. Försök att vara öppen för allt som dyker upp i skallen eller kroppen, inget är för litet eller ovidkommande. Anteckna. Det är ofta till hjälp att kunna återvända till de första intrycken och reaktionerna längre fram i processen.

 

  1. STÄLL I KONTEXT

Känn och tänk efter hur verket står i förhållande till andra verk, samtida och historiska. Tänk över om du läst, sett eller hört nånting liknande. Hur förhåller sig verket till andra grejer: Teori, aktuell samhällsdebatt, estetik, verkligheten, till dina egna minnen, upplevelser och erfarenheter?

 

  1. SKRIVA RECENSION

Kritiska texter kan se ut på många sätt, även om de förvånande ofta har en nästan likadan form (inledning, referat och värdering). Det går förstås mkt bra att bryta med den formen, det är nog rent av önskvärt, men den kan också tas till utgångspunkt. Hur din kritiska text än kommer att ser ut är några moment oumbärliga.

 

  • Skriv för din läsare, inte för upphovspersonen. Tänk på att det du skriver skall tilltala de som läser din Hur bra eller intressant verket än är, så är det vad du skriver som väcker läsarens lust, intresse eller opposition.

 

  • Ägna tid åt att beskriva verket. Om din läsare kan göra sig en god och någorlunda saklig bild av det du skriver om, är du mycket friare sedan att analysera och värdera, eftersom läsaren då kan pröva det du hävdar mot sin egen uppfattning av verket.

 

  • Värdera. Känn och tänk efter vad du tycker om det du läst, sett och hört. Ifrågasätt ditt omdöme och dina bevekelsegrunder, men var inte försiktig. Ingen tycker riktigt samma om konstverk, inte ens man själv när man nästa gång tar del av det. De små skillnaderna i vad man uppfattar och tycker är för kritikern vad sprickor och greppstenar är för bergsklättraren.

 

  • Lita på din egen smak. Ingen annans smak är bättre än din.

 

  •  Håll deadline. Om du inte är nöjd med din text när tiden runnit ut, få du sända texten ändå. Man bränner helt enkelt inte en deadline.

 

 

  1. REDIGERA ANDRAS TEXTER

Redaktionsläsning är inte rättning. Redaktören är mer av barnmorska än av konstapel. Dina kommentarer syftar till att hjälpa texten att bli så bra den kan bli utifrån sina förutsättningar; relevant, njutbar och intresseväckande.

 

Försök att läsa med utgångspunkt i vad du tror att texten vill säga. Lyft fram det du tycker är bra och utvecklingsbart. Klandra aldrig, men kommentera sånt du reagerar på, alltifrån ordval, stavning och meningsbyggnad till tankegångar och form. Gör det i ömsesidig respekt, mellan likar. Bemöda dig om att motivera din kritik så att den blir begriplig för skribenten.

 

Minns att det alltid är skribenten själv som ytterst bestämmer över och har sista ordet om sin text. Redaktören, och i hens tur den ansvarige utgivaren, bestämmer bara över publiceringen.

 

Magnus William-Olsson